Healing

Healing kan användas av människor i alla åldrar och i alla skeden av både välbefinnande och sjukdom.

Healing används för bland annat :
– Underlättande av sårläkning
– Minskning av smärta
– Minskning av ångest och stress
– Förebyggande av sjukdom
– Förbättring av andlig utveckling
– Förberedelse för medicinsk behandling eller förfaranden
– Post medicinsk stödåtgärd
– Stöd till den döende 
– Förbättrad sömn
– Ökad känsla av välbefinnande