Regression – att möta ett tidigare liv session 2

Regression – att möta ett tidigare liv session 2

2:a träffen uppföljning och genomgång av insiktssvaren ca 1 timme.